مشخصات

زبان

C++

بانک اطلاعاتی

-

فایل ها

cpp

توضیحات

عنوان برنامه: HospitalManagementSystem

نوع برنامه: Console

محیط برنامه نویسی: Visual Studio

نسخه: ۲۰۱۵

زبان برنامه نویسی: C++

۲۲,۰۰۰ تـــــومان

سورس مدیریت بیمارستان به صورت شیء گرا با زبان C++

hospital management system in cpp 5601 تصویر

سورس مدیریت بیمارستان به صورت شیء گرا با زبان C++

در این بخش سورس سیستم مدیریت بیمارستان به صورت شیء گرا را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از زبان برنامه نویسی C++ نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، بخشی از سورس کد پروژه و تصاویری از خروجی آن را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

پروژه سیستم مدیریت بیمارستان به صورت شیء گرا (OOP) نوشته شده است. یعنی از مواردی همچون کلاس، ارث بری (Inheritance)، ترکیب، اعضای استاتیک (Static Members)، سربارگذاری عملگر (Operator Overloading)، قالب ها (Templates)، اشاره گر برای پیاده سازی آن استفاده شده است. این برنامه شامل چهار منو اصلی، مدیریت بیماران، مدیریت پرسنل و تنظیمات است که در ادامه گزینه های موجود در هر کدام را توضیح می دهیم.

منوی اصلی (Main Menu)

منوی اصلی برنامه شامل چهار گزینه زیر است:

 • Manage Patients : بخش مدیریت بیماران را نمایش می دهد.
 • Manage Personnel : بخش مدیریت پرسنل را نمایش می دهد.
 • About Hospital : اطلاعاتی در مورد بیمارستان (نام بیمارستان، مدیریت، آدرس) را نمایش می دهد.
 • Settings : بخش تنظیمات را نمایش می دهد.
 • Quit : برنامه را می بندد.

منوی مدیریت بیماران (Patients Menu)

بخش مدیریت بیماران شامل گزینه های زیر است:

 • Add : یک بیمار جدید به لیست بیماران اضافه می کند.
 • Update : شناسه بیمار را گرفته و سایر اطلاعات آن را ویرایش می کند.
 • Delete : شناسه بیمار را گرفته و آن را از لیست بیماران حذف می کند.
 • Display All Patients : تمامی بیماران موجود را نمایش می دهد.
 • Compare Two Patients : اطلاعات دو بیمار را با هم مقایسه می کند.
 • Back to Main Menu : به منوی اصلی باز می گردد.

منوی مدیریت پرسنل (Personnel Menu)

بخش مدیریت پرسنل شامل گزینه های زیر است:

 • Add : یک شخص جدید به لیست پرسنل اضافه می کند.
 • Update : شناسه پرسنل را گرفته و سایر اطلاعات آن را ویرایش می کند.
 • Delete : شناسه پرسنل را گرفته و آن را از لیست بیماران حذف می کند.
 •  Display All Personnel: تمامی پرسنل موجود را نمایش می دهد.
 • Compare Two Personnel : اطلاعات دو پرسنل را با هم مقایسه می کند.
 • Back to Main Menu : به منوی اصلی باز می گردد.

 منوی تنظیمات (Settings)

بخش تنظیمات برنامه دو گزینه دارد که در زیر مشاهده می کنید:

 • Set Hospital Info : اطلاعات مربوط به بیمارستان را تنظیم می کند.
 • Back to Main Menu : به منوی اصلی باز می گردد.

قسمت های از سورس پروژه:

 

توجه! سورس کد این پروژه به صورت کامل و فارسی کامنت گذاری شده است. اما اگر هر بخش را متوجه نشدید، می توانید در قسمت نظرات این پست مطرح کنید تا توضیح داده شود.تصویر 1
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5
تصویر 6
تصویر 7
تصویر 8
باکس دانلود
شناسه:
۵۶۰۱
زبان:
C++
دیتابیس:
-
فایل ها:
cpp
توضیحات:
عنوان برنامه: HospitalManagementSystem نوع برنامه: Console محیط برنامه نویسی: Visual Studio نسخه: ۲۰۱۵ زبان برنامه نویسی: C++
قیمت:
۲۲,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است