نحوه کار الکترون (Electron) – آموزش Electron

  • دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۲۶۲ نفر

how electron works 5756 تصویر

نحوه کار الکترون (Electron)

الکترون یک فایل اصلی (main) که در فایل package.json مشخص شده است، اجرا می کند. این فایل اصلی پنجره های برنامه که شامل صفحات وب رندر شده و GUI بخش های مختلف برنامه است را ایجاد می کند.

هنگامی که یک برنامه نوشته شده با Electron اجرا می شود، یک process اصلی ایجاد می شود. این process اصلی مسئول تعامل با GUI بومی سیستم عامل است که ظاهر برنامه را بوجود می آورد.

در زمان اجرا شدن فرآیند اصلی هیچ پنجره ای از برنامه ایجاد نمی شود. این پنجره ها در فایل main مشخص شده، با استفاده از ماژول BrowserWindow ایجاد می شوند. هر پنجره مرورگر در فرآیند رندر مربوط به خودش اجرا می شود. فرآیند رندر مربوط به پنجره مرورگر یک فایل HTML که به فایل های CSS و JavaScript اشاره دارد را می گیرد و در پنجره مرورگر نمایش می دهد.

فرآیند (process) اصلی می تواند از طریق ماژول ها موجود در الکترون به GUI بومی برنامه دسترسی داشته باشد. همچنین برنامه دسکتاپ می تواند به تمام ماژول های Node مانند file system، HTTP و غیره دسترسی داشته باشد.

تفاوت فرآیندهای Main و Renderer

فرآیند اصلی صفحات وب را به وسیله ایجاد نمونه هایی از BrowserWindow ایجاد می کند. هر نمونه BrowserWindow صفحه وب را در فرآیند رندر خود اجرا می کند. هنگامی که یک نمونه ایجاد شده از BrowserWindow از حافظه خارج می شود، فرآیند رندر مربوطه نیز خاتمه می یابد.

فرآیند اصلی تمامی صفحات وب و فرآیندهای رندر مربوط به هر صفحه را مدیریت می کند. فرآیند های rendering به صورت جدا از هم هستند و فقط در صفحه ای که آن را رندر می کنند، اهمیت دارند.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است