عناصر در HTML – آموزش HTML

  • دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۷۲۶ نفر

تصویر html-elements_1717 عناصر در HTML - آموزش HTML

عناصر در HTML

عناصر

معمولا یک عنصر HTML دارای یک تگ شروع و یک تگ پایان است که محتوا در بین این دو تگ قرار می گیرد.

تگ شروعمحتوای عنصرتگ پایان
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph</p>
<br>

عناصری را که فاقد محتوا هستند، عناصر خالی می نامند. عناصر خالی تگ پایان ندارند مانند <br> که نشان دهنده شکستن خط یا رفتن به خط جدید است.

عناصر تو در تو

در HTML عناصر می توانند به صورت تو در تو باشند یعنی یک عنصر خود شامل یک عنصر دیگر باشد. تمامی اسناد HTML عناصر تو در تو دارند. به مثال زیر توجه کنید.

امتحان کنید

توضیحات مثال

عنصر <html> کل سند را تعریف می کند و یک تگ شروع <html> و یک تگ پایان </html> دارد. محتوایی که در داخل این عنصر قرار گرفته است، خود نیز یک عنصر است (عنصر <body>).

عنصر <body> بدنه سند را تعریف می کند و یک تگ شروع <body> و یک تگ پایان </body> دارد. مانند عنصر قبلی محتوایی که در داخل این عنصر قرار گرفته است، نیز یک عنصر است (<h1> و <p>).

عنصر <h1> یک عنوان تعریف می کند که یک تگ شروع <h1> و یک تگ پایان </h1> دارد. محتوای داخل این عنصر به صورت متن می باشد (My First Heading).

عنصر <p> یک بند یا پاراگراف تعریف می کند که یک تگ شروع <p> و یک تگ پایان </p> دارد. محتوای داخل این عنصر نیز به صورت متن می باشد (My first paragraph).

تگ پایان را فراموش نکنید

بعضی از عناصر HTML در مواقعی که تگ پایان را فراموش کنید نیز به درستی کار می کنند. مانند مثال زیر:

امتحان کنید

کد بالا در تمام مرورگر ها کار می کند و دلیل آن هم این است که گذاشتن تگ پایان اختیاری است. اما همیشه نمی شود از نتیجه همچین کد هایی مطمئن بود و ممکن است نتایج و خطا های غیره منتظره ایی را تولید کنند.

عناصر خالی

همان طور که قبلا هم اشاره شد، عناصری را که محتوایی ندارند، عناصر خالی می نامند. برای نمونه تگ <br> یک عنصر خالی است که تگ پایان ندارد. عناصر خالی می توانند در تگ شروع بسته شوند مانند: </br>.

در HTML 5 نیازی به بستن عناصر خالی نیست. اما اگر می خواهید کد های شما معتبر باشد و یا نیاز دارید که سند شما توسط تجزیه کننده های XML قابل خواندن باشد، باید تمام عناصر را ببندید.

تگ ها را به صورت حروف کوچک استفاده کنید

تگ ها HTML به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیستند. برای مثال تگ <P> برای مرورگر یعنی همان <p>. در استاندارد HTML 5 نیاز نیست که حتما از حروف کوچک استفاده کنید. اما W3C توصیه می کند تا از حروف کوچک در اسناد HTML و یا اسناد دقیق تر مانند XHTML استفاده شود.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است