استایل ها (Style) در HTML – آموزش HTML

  • یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
  • بازدید ۱,۶۱۷ نفر

تصویر html-styles_1726 استایل ها (Style) در HTML - آموزش HTML

استایل ها (Style) در HTML

به منظور اعمال استایل و حالت های دلخواه بر روی عناصر در HTML می توان از صفت style استفاده کرد. در مثال زیر نحوه استفاده از آن را مشاهده می کنید:

در مثال بالا property یکی از خاصیت های CSS می باشد و همچنین value نیز یکی از مقادیر CSS است.

رنگ پس زمینه

در CSS برای تعریف رنگ پس زمینه از خاصیت background-color استفاده می شود. در مثال زیر رنگ آبی برای پس زمینه تنظیم شده است:

امتحان کنید

رنگ متن

در CSS برای تعیین رنگ متن عناصر از خاصیت color استفاده می شود. مثال زیر چگونگی استفاده از این خاصیت را نشان می دهد:

امتحان کنید

فونت ها

به منظور مشخص کردن نوع فونت متن ها از خاصیت font-family استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

امتحان کنید

اندازه و سایز متن

برای اعمال اندازه دلخوه بر روی متن از خاصیت font-size استفاده می شود. مثال نحوه تنظیم اندازه متن را نشان می دهد:

امتحان کنید

هم ترازی متن

از خاصیت text-alignment به منظر تراز کردن متن داخل عناصر به صورت افقی استفاده می شود.

امتحان کنید

خلاصه فصل

  • از صفت style برای استایل دادن به عناصر اسفاده کنید.
  • از خاصیت background-color برای رنگ پس زمینه استفاده کنید.
  • از خاصیت color برای رنگ متن استفاده کنید.
  • از خاصیت font-family برای مشخص کردن فونت استفاده کنید.
  • از خاصیت font-size برای تعیین اندازه متن استفاده کنید.
  • و از خاصیت text-align هم برای تراز کردن متن به صورت افقی استفاده کنید.
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است