آموزش C

مباحث پایه زبان C

دستور if در زبان C – آموزش زبان C

  • سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۵,۰۴۴ نفر

تصویر if-statement-in-c_3665 دستور if در زبان C - آموزش زبان C

دستور if در زبان C

دستور if در زبان C یک عبارت بولی را بررسی می کند و در صورت درست بودن، کدهای داخل بلوک if اجرا می شوند.

نحوه نوشتن دستور if

در مثال زیر Syntax دستور شرطی if در زبان C را مشاهده می کنید:

اگر عبارت بولی true باشد، کدهای داخل بلوک if اجرا می شوند. اگر عبارت بولی false باشد، اولین کدی که بعد از بلوک if قرار دارد، اجرا می شود. در زبان برنامه نویسی C، هر مقدار 0 یا null به عنوان false در نظر گرفته می شود و مقادیر غیر 0 و غیر null هم به عنوان true در نظر گرفته می شوند.

دیاگرام دستور if

تصویر if-statement-in-c_3665_1 دستور if در زبان C - آموزش زبان C

مثال

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است