مهندس زهرا داودی

تصویر zahra-davoodi مهندس زهرا داودی

زهرا داودی درزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای می باشند. وی در حال حاضر در حوزه پردازش تصویر و ویدیو و نیز پیاده سازی ایده های نو با matlab و نیز c++ در حال پژوهش می باشند. ایشان در زمینه طراحی وب سایت backend و frontend دارای تسلط می باشند و تجربه کار با photoshop ,illustrator ,html5 ,css3 ,jquery و نیز زبان برنامه نویسی php و wordpress cms را دارا می باشند. وی سابقه فعالیت در زمینه برنامه نویسی در شرکت ها و نیز تدریس در حوزه های طراحی وب سایت را نیز دارند.


مدرک تحصیلیمهارت هازمینه های پژوهشی و آموزشی
کارشناسی ارشدایشان در زمینه طراحی وب سایت backend و fornt end دارای تسلط می باشند و تجربه کار با photoshop ,illustrator ,html5 ,css3 ,jquery و نیز زبان برنامه نویسی php و wordpress cms را دارا می باشند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدآی تی-مالتی مدیادانشگاه شهید بهشتی
کارشناسیآی تیدانشگاه مازندران