مهندس زهرا داودی

zahra davoodi تصویر

زهرا داودی درزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای می باشند. وی در حال حاضر در حوزه پردازش تصویر و ویدیو و نیز پیاده سازی ایده های نو با matlab و نیز c++ در حال پژوهش می باشند. ایشان در زمینه طراحی وب سایت backend و frontend دارای تسلط می باشند و تجربه کار با photoshop ,illustrator ,html5 ,css3 ,jquery و نیز زبان برنامه نویسی php و wordpress cms را دارا می باشند. وی سابقه فعالیت در زمینه برنامه نویسی در شرکت ها و نیز تدریس در حوزه های طراحی وب سایت را نیز دارند.


مدرک تحصیلیمهارت هازمینه های پژوهشی و آموزشی
کارشناسی ارشدایشان در زمینه طراحی وب سایت backend و fornt end دارای تسلط می باشند و تجربه کار با photoshop ,illustrator ,html5 ,css3 ,jquery و نیز زبان برنامه نویسی php و wordpress cms را دارا می باشند.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدآی تی-مالتی مدیادانشگاه شهید بهشتی
کارشناسیآی تیدانشگاه مازندران