استفاده از JSON در Java – آموزش JSON

json with java 7179 تصویر

استفاده از JSON در Java

در این بخش چگونگی encoding و decoding اشیاء JSON در زبان برنامه نویسی Java را بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع کار باید ماژول مورد نظر خود برای کار با JSON را نصب کنید. در این آموزش ما ماژول JSON.simple را نصب و مسیر فایل json-simple-1.1.1.jar به متغیر محیطی CLASSPATH اضافه کرده ایم.

انواع داده JSON در Java

در جدول زیر انواع داده هایی که در هنگام کار با JSON به یکدگیر تبدیل می شوند را مشاهده می کنید:

JSONJava
stringjava.lang.String
numberjava.lang.Number
true|falsejava.lang.Boolean
nullnull
arrayjava.util.List
objectjava.util.Map

Encode کردن JSON در جاوا

در مثال زیر یک شیء JSON با استفاده از JSONObject که یک java.util.HashMap است، encode می شود.

خروجی کد فوق بعد از کامپایل:

مثال دیگر:

خروجی کد فوق بعد از کامپایل:

Decode کردن JSON در جاوا

در مثال زیر از JSONObject و JSONArray استفاده شده است که JSONObject یک java.util.Map است و JSONArray یک java.util.List بنابراین می توانیم عملیاتی که بر روی List ها و Map ها قابل انجامند را بر روی آن ها انجام دهیم.

خروجی کد فوق بعد از کامپایل:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است