کتاب برنامه نویسی به زبان C جعفر نژاد قمی به همراه حل المسائل به صورت PDF

 • پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
 • بازدید ۴,۴۵۰ نفر

language programming c book with pdf 223 تصویر

کتاب برنامه نویسی به زبان C جعفر نژاد قمی

در این بخش کتاب برنامه نویسی به زبان C جعفر نژاد قمی را به همراه حل المسائل آن در قالب فایل PDF در ۲۲ فصل و ۶۴۴ صفحه برای علاقه مندانی که می خواهند برنامه نویسی به زبان C را به خوبی یاد بگیرند آماده کرده ایم. کد های نوشته شده در کتاب برنامه نویسی به زبان C را می توانید در محیط های برنامه نویسی همچون نرم افزار Dev c++ ، نرم افزار Code Blocks و نرم افزار C-Free نوشته و برنامه های خود را با آنها اجرا کنید.

معرفی زبان برنامه نویسی C

زبان برنامه نویسی C یک زبان سطح میانه بوده و همزمان خصوصیات زبان های برنامه نویسی سطح بالا و زبان برنامه نویسی اسمبلی (سطح پایین) را با هم در خود جای داده است و کدهای نوشته شده در آن قابل حمل می باشد. کامپایلر زبان C به دستورات حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد. امروزه طراحی سیستم عامل های پیشرفه و کنترل دستگاه ها بوسیله زبان برنامه نویسی C کد نویسی می شود. زبان C به دلیل قدرتمند بودن مدت ها است که به عنوان یک زبان برنامه نویسی پایه در نظر گرفته می شود و در دانشگاه ها نیز اساتید زبان C را به عنوان مرجع آموزش خودشان قرار می دهند. اگر زبان C را به خوبی یاد بگیرید در یاد گیری زبان برنامه نویسی C++ مشکل چندانی نخواهید داشت و به راحتی این زبان را نیز یاد خواهید گرفت.

سرفصل های کتاب برنامه نویسی به زبان C

مقدمات زبان C

 • انواع دادها
 • متغییرها
 • تعریف متغییرها
 • مقدار دادن به متغیرها
 • تعریف ثوابت
 • عملگردها
 • عملگرهای محاسباتی
 • عبارات محاسباتی
 • تقدم عملگردها
 • عملگردهای رابطه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای ترکیبی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای & و*
 • عملگر ؟
 • عملگر کاما (,)
 • عملگر sizeof
 • عملگر ()
 • تقدم عملگر ها در حالت کلی
 • تبدیل انواع
 • روش ایجاد برنامه
 • تعیین نیازمندیهای مسئله
 • تحلیل مسئله
 • طراحی الگوریتم
 • پیاده سازی الگوریتم
 • تست برنامه
 • نگهداری برنامه
 • فرایند آماده سازی و اجرای
 • برنامه
 • تمرینات

ساختار برنامه C ورودی و خروجی

 • ورودی – خروجی داده ها
 • چاپ اطلاعات با تابع ()printf
 • مشاهده صفحه خروجی برنامه
 • پاک کردن صفحه خروجی
 • انتقال مکان نما در صفحه خروجی
 • چاپ اعداد نوع short و long
 • تعیین طول میدان در تابع ()printf
 • ورود اطلاعات توسط تابع ()scanf
 • ورودی و خروجی کاراکترها
 • خواندن کاراکتر با تابع ()getch و ()getche
 • خواندن کاراکتر با ()getchar
 • نوشتن کاراکتر با توابع ()putch و ()putchar
 • تمرینات

حلقه های تکرار و ساختارهای تصمیم

 • ساختارهای تکرار
 • ساختار تکرار for
 • حلقه های تکرار تو در تو
 • عملگر کاما و حلقه for
 • ساختار تکرار while و do…..while
 • از کدام حلقه تکرار استفاده کنیم ؟
 • ساختارهای تصمیم
 • ساختار تصمیم if
 • ساختار تصمیم else if
 • انتقال کنترل غیر شرطی
 • دستور break
 • دستور continue
 • دستور goto
 • ساختار تصمیم switch
 • تمرینات

توابع و کلاس های حافظه

 • توابع و برنامه سازی ساخت یافته
 • نوشتن توابع
 • نکاتی در مورد نوشتن توابع
 • تابع چگونه کار می کند
 • روشهای ارسال توابع به پارامتر
 • توابعی که هیچ مقداری را بر نمی گردانند
 • توابعی که یک مقدار را برمی گردانند
 • متغییرهای محلی و عمومی
 • متغییرهای محلی همنام با متغییرهای عمومی
 • بازگشتی
 • حالت های بازگشتی و توقف در محاسبه فاکتوریل
 • کلاس های حافظه و حوزه متغییرها
 • کلاس حافظه اتوماتیک
 • کلاس حافظه ثبات
 • کلاس حافظه استاتیک
 • متغییرهای استاتیک محلی
 • متغییرهای استاتیک عمومی
 • کلاس حافظه خارجی
 • استاتیک عمومی
 • نکته ای راجع به الگوی تابع
 • تمرینات

آرایه ها و رشته ها

 • آرایه های یک بعدی
 • آرایه های یک بعدی با عنوان
 • آرگومان تابع
 • مرتب سازی آرایه ها
 • مرتب سازی حبابی
 • جستجو در آرایه
 • جستجوی ترتیبی
 • جستجوی دودویی
 • آرایه های چند بعدی
 • آرایه های دو بعدی به عنوان آرگومان تابع
 • مقداراولیه آرایه ها
 • نکته ای راجع به آرایه ها
 • رشته ها
 • مقدار اولیه دادن به رشته ها

اشاره گرها

 • متغییرهای اشاره گر
 • عملگرهای اشاره گر
 • اشاره گرها و انواع متغییرها
 • اعمال روی اشاره گرها
 • انتساب اشاره گرها به یکدیگر
 • اعمال محاسباتی بر روی اشاره گرها
 • مقایسه اشاره گرها
 • متغییرهای پویا
 • تخصیص حافظه پویا
 • برگرداندن حافظه به سیستم
 • اشاره گرها و توابع
 • اجرای تابع با استفاده از آدرس آن
 • اشاره گرها و آرایه ها
 • آرایه پویا
 • اشاره گرها و رشته ها
 • ارزش دهی اولیه به اشاره گرها
 • اشاره گر به اشاره گر
 • نکاتی در مورد اشاره گرها
 • آرگومان تابع ()main
 • تمرینات

ساختمان ها

 • تعریف نوع ساختمان
 • تعریف متغییر نوع ساختمان
 • دسترسی به عناصر ساختمان
 • ارزش دهی اولیه به ساختمان
 • انتساب ساختمان ها به یکدیگر
 • آرایه ای از ساختمان ها
 • تعریف ساختمان ها به صورت لانه ای
 • ساختمان ها به عنوان آرگومان تابع
 • انتقال عناصر ساختمان به توابع
 • انتقال ساختمان ها به توابع
 • اشاره گرهای ساختمان
 • ساختمان بیتی
 • یونیونها
 • ساختمانی از یونیون
 • تغییر نام انواع داده ها با typedef
 • انواع داده شمارشی
 • تمرینات

فایل ها

 • انواع فایل از نظر نوع اطلاعات
 • سازمان فایل
 • باز کردن فایل
 • بستن فایل
 • ورودی – خروجی کاراکترها
 • ورودی خروجی رشته ها
 • فایل به عنوان وسیله ورودی – خروجی
 • عیب یابی در ورودی – خروجی فایل
 • حذف فایل
 • بافر
 • ورودی و خروجی همراه با فرمت
 • ورودی – خروجی رکورد
 • حل یک مسئله از طریق فایل تصادفی
 • دستگاه های ورودی – خروجی استاندارد
 • تمرینات

توابع کتابخانه ای

 • توابع ریاضی
 • توابع کاراکتری
 • توابع رشته ای
 • توابع تخصیص حافظه پویا
 • توابعی در مورد فایل ها و فهرست ها

صف، پشته، لیست پیوندی و درخت

 • صف
 • پشته
 • لیست پیوندی
 • مشخصات گره های لیست
 • تعریف گره لیست پیوندی
 • تعریف اشاره گرهای خارجی
 • ایجاد گره لیست پیوندی
 • پیوند دادن گره های لیست پیوندی
 • درج گره ای در لیست دو پیوندی
 • حذف گره از لیست دو پیوندی
 • درختها
 • درخت دودویی
 • ساختار گره دودویی
 • تعریف گره درخت
 • ایجاد گره درخت
 • ایجاد درخت جستجوی دودویی
 • پیمایش درخت
 • پیمایش inorder درخت دودویی
 • پیمایش preorder
 • پیمایش postorder
 • تمرینات

روشهای مرتب سازی و جستجو

 • روشهای مرتب سازی
 • مقایسه الگوریتم های مرتب سازی
 • نمونه ای از یک روش مرتب سازی تعویض
 • روش مرتب سازی انتخابی
 • مرتب سازی به روش درجی
 • چند روش مرتب سازی خوب
 • الگوریتم مرتب سازی shellsort
 • الگوریتم مرتب سازی quicksort
 • مرتب سازی رشته ها
 • مرتب سازی ساختمان ها
 • مرتب سازی فایل های تصادفی
 • روشهای جستجو
 • تمرینات

ساختمان کامپیوتر و وقفه ها

 • ساختمان کامپیوتر
 • ثبات های پردازنده ۱۶ بیتی
 • ثبات های عمومی
 • سگمنت ها
 • ثبات های سگمنت
 • ثبات های ایندکس
 • ثبات های وضعیت و کنترلی
 • فلک های کنترلی
 • فلک های وضعیت
 • ثبات های ۳۲ بیتی
 • مفهوم آدرس دهی
 • مقدمه ای بر وقفه ها
 • انواع وقفه ها
 • وقفه های بایوس
 • معرفی توابع چند وقفه
 • اجرای وقفه ها در C
 • توابع DOS

مدل های حافظه و مدیریت

 • صفحه کلید
 • مدل حافظه tiny
 • مدل حافظه small
 • مدل حافظه medum
 • مدل حافظه compact
 • مدل حافظه large
 • مدل حافظه huge
 • انتخاب مدل حافظه مناسب
 • معرفی یک مدل حافظه به کامپایلر
 • آدرس دهی به خارج از یک سگمنت حافظه
 • کلمه کلیدی far
 • کلمه کلیدی huge
 • کلمه کلیدی near

رمزگذاری و فشرده سازی متن ها

 • انواع رمزگذاری
 • رمز گذاری جانشینی
 • رمز گذاری جابجایی
 • رمز گذاری به وسیله دستکاری بیت ها
 • فشرده سازی داده ها
 • ذخیره ۸ کاراکتر در۷ بایت
 • فشرده سازی از طریق حذف کاراکترها
 • کشف رمزمنتهای رمزی

توابع کتابخانه ای

 • توابع گرافیکی
 • توابع غیر گرافیکی صفحه نمایش

گرافیک

 • تولید رنگ
 • از کجا شروع کنم ؟
 • نوشتن پیکسل ها
 • رسم خط
 • رسم مستطیل و پر کردن آن
 • رسم دایره و بیضی و پر کردن آنها
 • ذخیره و بازیابی گرافیک
 • کپی و انتقال گرافیک از نقطه ای به نقطه ی دیگر
 • چرخش اشکال گرافیکی

مهندسی نرم افزار به کمک C

 • طراحی برنامه
 • انتخاب یک ساختمان داده
 • پنهان سازی اطلاعات و کد
 • برنامه های متشکل از چند فایل
 • ایجاد کتابخانه
 • مشاهده محتوای فایل کتابخانه
 • برنامه GREP

طراحی مفسر زبان های برنامه سازی

 • عبارات
 • نشانه ها
 • چگونگی تولید عبارات
 • مفسر زبان بیسیک
 • دستور انتساب
 • دستور print
 • دستور INPUT
 • دستور IF
 • دستور FOR
 • دستور GOSUB
 • برنامه کامل مفسر بیسیک

توابع کتابخانه ای

 • توابعی در مورد تاریخ، زمان و دیگر توابع سیستم
 • توابع تخصیص حافظه پویا
 • توابع کنترلی
 • توابع ورودی – خروجی
 • توابع متفرقه

مدیریت منوها

 • ذخیره و بازیابی قسمتی از صفحه نمایش
 • ایجاد منوی popup
 • ایجاد منوی popup بدون وقفه بایوس
 • ایجاد منوی pulldown

ارتباط زبان C با اسمبلی

 • دستورات اسمبلی در زبان C
 • استفاده از زیر برنامه های اسمبلی در برنامه C
 • کوچک و بزرگ بودن حروف و متغییرها
 • پیش فرض سگمنت
 • ارتباط شناسه های extern و public در توربو C و توربو اسمبلر
 • ترجمه چند فابل C واسمبلی
 • تبادل پارامترهای بین اسمبلی و TC
 • ارسال پارامترها از برنامه C به اسمبلی
 • استفاده از پشته برای انتقال پارامترها
 • بازگرداندن مقادیر از زبان اسمبلی به زبان C

دستورات پیش پردازنده

 • تعریف ماکرو
 • ضمیمه کردن فایل ها
 • دستورات پیش پردازنده شرطی
 • حذف ماکروی تعریف شده
 • اسامی مایکروهای از پیش تعریف شده
 • دستور پیش پردازنده #line
 • دستور پیش پردازنده #error

باکس دانلود
شناسه:
۲۲۳
صفحات:
۶۶۳ صفحه
زبان:
فارسی
فرمت فایل:
PDF
اندازه فایل:
۱۹٫۵ مگابایت
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @Sourcesara) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
کتاب های مرتبط
کتاب مرجع کامل جاوا

بازدید ۶۰۹ نفر
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۴ مورد)
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  سعید مرادمنش جمعه , ۱۹ آبان

  یکی از بهترین کتاب های برنامه نویسی زبان c همین کتاب است خیلی خوشحال شدم که این کتاب رو به رایگان قرار دادین و باعث یادگیری سریع برنامه نویسی برای دوستان شدید.

 2. تصویر آواتار کاربر 0
  مهراب چهارشنبه , ۲۹ آذر

  بهترین کتاب فارسی موجود برای یادگیری زبان برنامه نویسی سی هستش

 3. تصویر آواتار کاربر 0
  darya پنج شنبه , ۹ اسفند

  سلام وقت شمام بخیر میخوام برنامه نویسی رو یاد بگیرم بهم گفتن زبان سی و سی ++ رو شروع کنم؟ شما پیشنهادی دارید؟ الان یه نفر که مبتدیه باید از سی شروع کنه یعنی چیز دیگه ای لازمش نیست ؟اشنایی با سیستم عامل یا همچین چیزی؟

  • تصویر آواتار کاربر 124
   AmRoیکشنبه , ۲۶ اسفند

   سلام...اگه زبان برنامه نویسی سی و سی پلاس پلاس رو خوب یاد بگیرین، خیلی راحت می تونید زبان های مطرح دیگر مانند جاوا، سی شارپ، php، جاوا اسکریپت رو یاد بگیرین