مفهوم Facade در لاراول – آموزش لاراول

  • سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
  • بازدید ۱۱,۸۶۵ نفر

تصویر laravel-facades_11479 مفهوم Facade در لاراول - آموزش لاراول

مفهوم Facade در لاراول

Facade در لاراول یک رابط استاتیک برای کلاس هایی که در داخل Service Container در دسترس هستند ارائه می کند. لاراول به صورت پیشفرض facade های بسیاری دارد که تقریبا دسترسی به همه ویژگی های لاراول را فراهم می کنند. Facade های لاراول به عنوان “پروکسی های استاتیک” برای کلاس های اصلی موجود در Service Container عمل می کنند. آن ها در مقایسه با متدهای استاتیک قدیمی قابلیت تست پذیری و انعطاف بیشتری دارند.

تمام facade های لاراول تحت فضای نام Illuminate\Support\Facades تعریف شده اند. بنابراین برای دسترسی به آن ها می توانیم ماننده نمونه زیر عمل کنیم:

توابع کمکی

برای تکمیل کار facade ها، لاراول انواع مختلفی از توابع کمکی سراسری (Global) را ارائه می دهد که با کمک آن ها تعامل با ویژگی های رایج فریم ورک آسان تر می شود. برخی از این توابع کمکی رایج عبارت اند از: view، response، url، config و غیره. برای مثال برای تولید یک پاسخ از نوع JSON به جای استفاده از Illuminate\Support\Facades\Response می توانیم از تابع کمکی response استفاده کنیم. همانطور که گفتیم توابع کمکی به صورت سراسری در دسترس هستند، نیازی به مشخص کردن هیچ گونه فضای نامی نیست. نمونه کد:

چه زمانی باید از Facade ها استفاده کنیم

Facade ها مزایای زیادی دارند. آن ها یک سینتکس مختصر و به یاد ماندنی ارائه می کنند که به توسعه دهنده اجازه می دهد تا بدون به خاطر سپردن نام طولانی کلاس ها که باید به صورت دستی تزریق یا پیکربندی شوند، از ویژگی های لاراول استفاده کنید. علاوه بر این، به دلیل استفاده از قابلیت متدهای پویا در زبان PHP، تست کردن آن ها نیز آسان است.

با این حال هنگام استفاده از facade ها باید به بعضی از موارد توجه داشته باشید. اصلی ترین خطر استفاده از facade ها، خزش دامنه (Scope Creep) است. از آنجا که استفاده از facade ها بسیار آسان است و نیازی به هیچ گونه تزریق ندارد، کلاس های استفاده کننده از آن ها این قابلیت را پیدا می کنند تا بدون جلب توجه با استفاده از facade های زیاد رشد کرده و بزرگتر شوند. اما زمانی وابستگی های کلاس تزریق شوند این پتانسیل کاهش می یابد و دلیل آن هم این است که سازنده کلاس هر چقدر که تزریق بیشتری داشته باشد، بزرگتر به نظر می رسد و شما با مشاهده آن سازنده متوجه می شوید که کلاس شما بیش از حد بزرگ شده است. پس مهم ترین نکته در هنگام استفاده از facade ها توجه به اندازه کلاس است تا دامنه مسئولیت و کارهایی که انجام می دهد محدود بماند. اگر کلاس شما خیلی بزرگ شد، می توانید آن را به کلاس های کوچکتر تقسیم کنید.

Facade ها در مقابل تزریق وابستگی

یکی از مزایای اصلی تزریق وابستگی امکان جایگزین کردن یک وابستگی با پیاده‌سازی های مختلف است. این موضوع در هنگام تست کردن به درد می خورد زیرا می توانیم یک پیاده‌سازی ساختگی و الکی را به جای پیاده‌سازی اصلی تزریق کنیم.

به طور معمول امکان ساخت یک نمونه ساختگی از متد مربوط به یک کلاس استاتیک وجود ندارد. با این حال از آنجا که facade ها از قابلیت متدهای پویا در PHP استفاده می کنند امکان تست کردن آن ها نیز مانند کلاس های تزریق شده فراهم می شود. برای مثال به تکه کد زیر توجه کنید:

با استفاده از متدهای مربوط به تست کردن facade در لاراول، می توانیم برای مثال فوق به این شکل تست بنویسم تا مطمئن شویم که متد Cache::get با آرگومانی که انتظار داریم فراخوانی می شود:

Facade ها در مقابل توابع کمکی

علاوه بر facade ها، لاراول شامل توابع کمکی مختلفی است که می توانند به منظور انجام عملیات رایج مانند تولید ویوها، انتشار رویدادها توزیع کارها و یا ارسال پاسخ HTTP استفاده شوند. بسیاری از این توابع کمکی همان کار facade مربوطه انجام می دهند. در نمونه کد زیر هر دو خط یک کار مشابه را انجام می دهند:

مطلقاً هیچ تفاوت عملی بین facade و تابع کمکی وجود ندارد. به این معنی که هنگام استفاده از توابع کمکی می توانید آنها را دقیقا مانند facade مربوطه تست کنید. برای مثال به کد زیر توجه کنید:

در اصل تابع کمکی cache متد get که در کلاس Cache تعریف شده است را فراخوانی می کند. بنابراین اگرچه ما از یک تابع کمکی استفاده کرده ایم، می توانیم مانند یک facade برای آن تست بنویسم:

Facade ها چگونه کار می کنند؟

 در یک برنامه لاراول، facade یک کلاسی است که دسترسی به یک شیء از طریق Container را فراهم می کند. مکانیزمی که این سیستم با آن کار می کند در داخل کلاس Illuminate\Support\Facades\Facade که کلاس پایه برای همه facade ها است تعریف شده است. در داخل کلاس پایه برای فراخوانی توابع مورد نظر از متد __callStatic() استفاده می شود. در مثال زیر از متد get برای گرفتن مقدار کش شده استفاده شده است. در نگاه اول شاید فکر کنید که متد استاتیک get به کلاس Cache تعلق دارد:

اما اگر به پیاده‌سازی کلاس Illuminate\Support\Facades\Cache نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که هیچ متد استاتیکی در آن وجود ندارد:

در کد فوق کلاس Cache کلاس پایه Facade را توسعه می دهد و یک متد با نام getFacadeAccessor() نیز تعریف کرده است. کار این متد بازگرداندن نام سرویس مربوطه در Service Container است. زمانی که متدهای استاتیک بر روی facade مربوط به Cache فراخوانی می شود، لاراول با استفاده از متد گفته شده سرویس مورد نیاز را از Container میگیرد و متد درخواست شده (در این مورد get) را بر روی آن سرویس اجرا می کند.

Facade های موجود در لاراول

در جدول زیر می توانید facade های موجود در فریم ورک لاراول را مشاهده کنید.

Facade

Class

Service Container Binding

App

Illuminate\Foundation\Application

app

Artisan

Illuminate\Contracts\Console\Kernel

artisan

Auth

Illuminate\Auth\AuthManager

auth

Auth (Instance)

Illuminate\Contracts\Auth\Guard

auth.driver

Blade

Illuminate\View\Compilers\BladeCompiler

blade.compiler

Broadcast

Illuminate\Contracts\Broadcasting\Factory

Broadcast (Instance)

Illuminate\Contracts\Broadcasting\Broadcaster

Bus

Illuminate\Contracts\Bus\Dispatcher

Cache

Illuminate\Cache\CacheManager

cache

Cache (Instance)

Illuminate\Cache\Repository

cache.store

Config

Illuminate\Config\Repository

config

Cookie

Illuminate\Cookie\CookieJar

cookie

Crypt

Illuminate\Encryption\Encrypter

encrypter

Date

Illuminate\Support\DateFactory

date

DB

Illuminate\Database\DatabaseManager

db

DB (Instance)

Illuminate\Database\Connection

db.connection

Event

Illuminate\Events\Dispatcher

events

File

Illuminate\Filesystem\Filesystem

files

Gate

Illuminate\Contracts\Auth\Access\Gate

Hash

Illuminate\Contracts\Hashing\Hasher

hash

Http

Illuminate\Http\Client\Factory

Lang

Illuminate\Translation\Translator

translator

Log

Illuminate\Log\LogManager

log

Mail

Illuminate\Mail\Mailer

mailer

Notification

Illuminate\Notifications\ChannelManager

Password

Illuminate\Auth\Passwords\PasswordBrokerManager

auth.password

Password (Instance)

Illuminate\Auth\Passwords\PasswordBroker

auth.password.broker

Queue

Illuminate\Queue\QueueManager

queue

Queue (Instance)

Illuminate\Contracts\Queue\Queue

queue.connection

Queue (Base Class)

Illuminate\Queue\Queue

Redirect

Illuminate\Routing\Redirector

redirect

Redis

Illuminate\Redis\RedisManager

redis

Redis (Instance)

Illuminate\Redis\Connections\Connection

redis.connection

Request

Illuminate\Http\Request

request

Response

Illuminate\Contracts\Routing\ResponseFactory

Response (Instance)

Illuminate\Http\Response

Route

Illuminate\Routing\Router

router

Schema

Illuminate\Database\Schema\Builder

Session

Illuminate\Session\SessionManager

session

Session (Instance)

Illuminate\Session\Store

session.store

Storage

Illuminate\Filesystem\FilesystemManager

filesystem

Storage (Instance)

Illuminate\Contracts\Filesystem\Filesystem

filesystem.disk

URL

Illuminate\Routing\UrlGenerator

url

Validator

Illuminate\Validation\Factory

validator

Validator (Instance)

Illuminate\Validation\Validator

View

Illuminate\View\Factory

view

View (Instance)

Illuminate\View\View

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است