عملگر تجمیع Average – آموزش LINQ

تصویر linq-aggregation-operator-average_11086 عملگر تجمیع Average - آموزش LINQ

عملگر تجمیع Average

متد افزودنی Average در زبان کوئری نویسی LINQ به منظور محاسبه میانگین عناصر عددی موجود در یک مجموعه استفاده می شود. در مثال زیر با استفاده از این متد میانگین اعداد موجود در مجموعه intList را محاسبه می کنیم:

متد Average یک overload دیگر است که یک عبارت لامبدا به عنوان ورودی می گیرد و این عبارت مشخص کننده خاصیتی است که می خواهیم میانگین مقادیر آن را محاسبه کنیم. نوع این خاصیت می تواند int، decimal، double و یا float باشد. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید که در آن میانگین سن دانش آموزان را محاسبه می کنیم:

خروجی مثال فوق:

توجه داشته باشید که عملگر Average در سینتکس کوئری و زبان سی شارپ پشتیبانی نمی شود اما در زبان VB.NET همانطور که مثال زیر مشاهده می کنید پشتیبانی می شود:

خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است