API مربوط به LINQ در .Net – آموزش LINQ

  • سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
  • بازدید ۸۳۷ نفر

تصویر linq-api-in-dotnet_11053 API مربوط به LINQ در .Net - آموزش LINQ

API مربوط به LINQ در .NET

ما می توانیم برای کلاس هایی که اینترفیس IEnumerable<T> و یا IQueryable<T> را پیاده‌سازی کرده اند، کوئری LINQ بنویسیم. فضای نام System.Linq شامل کلاس ها و اینترفیس های زیر است که برای نوشتن کوئری LINQ استفاده می شوند.

تصویر linq-api-in-dotnet_11053_1 API مربوط به LINQ در .Net - آموزش LINQ

کوئری های LINQ از Extension Method ها برای کار بر روی کلاس هایی که اینترفیس IEnumerable یا IQueryable را پیاده‌سازی کرده اند، استفاده می کنند. Extension Method های مربوط به LINQ در دو کلاس استاتیک Enumerable و Queryable تعریف شده اند. در ادامه این دو کلاس را بیشتر بررسی می کنیم.

کلاس Enumerable

این کلاس همانطور از اسم آن نیز مشخص است، شامل متدهای افزودنی برای کلاس هایی است که اینترفیس  IEnumerable<T>را پیاده‌سازی کرده باشند. برای مثال تمام کلاس های built-in مربوط به مجموعه ها یا کالکشن ها این اینترفیس را پیاده‌سازی کرده اند بنابراین می توانیم برای بازیابی اطلاعات از آن ها از LINQ استفاده کنیم. در تصویر زیر متدهای افزودنی موجود در کلاس Enumerable را مشاهده می کنید:

تصویر linq-api-in-dotnet_11053_2 API مربوط به LINQ در .Net - آموزش LINQ

کلاس Queryable

این کلاس شامل متدهای افزودنی برای کلاس هایی است که اینترفیس IQueryable<T> را پیاده‌سازی کرده باشند. این اینترفیس به منظور فراهم کردن قابلیت کوئری زدن بر روی منبع داده خاص که در آن ها نوع داده مشخص است، استفاده می شوند. برای مثال فریم ورک Entity Framework از این اینترفیس استفاده می کند تا امکان کوئری زدن با LINQ بر روی دیتابیس MS SQL Server را فراهم کند. در تصویر زیر متدهای افزودنی موجود در کلاس Queryable را مشاهده می کنید:

تصویر linq-api-in-dotnet_11053_3 API مربوط به LINQ در .Net - آموزش LINQ

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است