عملگرهای تبدیل نوع – آموزش LINQ

  • یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
  • بازدید ۶۷۳ نفر

تصویر linq-conversion-operators_11122 عملگرهای تبدیل نوع - آموزش LINQ

عملگرهای تبدیل

در این بخش از آموزش LINQ عملگرهای تبدیل نوع را بررسی خواهیم کرد. همانطور که از اسم آنها نیز مشخص است این عملگرها به منظور تبدیل نوع داده عناصر موجود در یک مجموعه استفاده می شوند. به طور کلی سه نوع عملگر تبدیل داریم که عبارت اند از:

  • عملگرهای As (AsEnumerable و AsQueryable)
  • عملگرهای To (ToArray، ToDictionary، ToList و ToLookup)
  • عملگر Cast

عملگرهای AsEnumerable و AsQueryable

این عملگرها به ترتیب شیء ورودی را به IEnumerable<T> یا IQueryable<T> تبدیل می کنند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

خروجی مثال:

عملگرهای ToArray، ToDictionary و ToList

همانطور که از نام این عملگرها مشخص است، شیء ورودی را به آرایه، دیکشنری و لیست تبدیل می کنند. در مثال زیر نحوه استفاده از تو متد ToArray و ToList نشان داده شده است:

مثال زیر نحوه استفاده از متد ToDictionary را نشان می دهد:

خروجی مثال:

عملگر Cast

عملگر Cast همان کار AsEnumerable<T> را انجام می دهد یعنی شیء ورودی را به IEnumerable<T> تبدیل می کند. نحوه استفاده از این عملگر را در مثال زیر مشاهده می کنید:

خروجی مثال:

در مثال فوق studentArray.Cast<Student>() از نظر عملکرد تفاوتی با (IEnumerable<Student>)studentArray ندارد اما از نظر خوانایی خیلی بهتر است.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است