عملگرهای Last و LastOrDefault – آموزش LINQ

  • دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰
  • بازدید ۷۰۱ نفر

تصویر linq-element-operator-last-lastordefault_11098 عملگرهای Last و LastOrDefault - آموزش LINQ

عملگرهای انتخاب عنصر Last و LastOrDefault

متد های افزودنی Last و LastOrDefault در LINQ آخرین عنصر موجود در یک مجموعه را باز میگردانند. در جدول زیر می توانید توضیحات مختصری در مورد هر کدام مشاهده کنید:

متد

توضیحات

Last()آخرین عنصر موجود در مجموعه یا آخرین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را باز می گرداند. اگر عنصری پیدا نکند Exception ایجاد می کند.
LastOrDefault()مشابه متد Last عمل می کند با این تفاوت که اگر عنصری پیدا نکند مقدار پیشفرض را باز می گرداند.

هر یک از این متدها دو overload دارند که اولی آخرین عنصر مجموعه را باز میگرداند و دومی یک عبارت لامبدا یا Func delegate به عنوان ورودی می گیرد و آخرین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را باز میگرداند.

برای درک بهتر نحوه عملکرد متد Last به مثال زیر توجه کنید:

خروجی مثال:

مثالی برای نمایش نحوه کارکرد متد LastOrDefault:

خروجی مثال:

توجه داشته باشید که اگر عنصری که توسط متد LastOrDefault بررسی می شود، مقدار null داشته باشد، این متد نیز Exception ایجاد می کند. برای مثال:

خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است