عملگرهای تولید Empty، Range و Repeat – آموزش LINQ

  • دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰
  • بازدید ۵۷۷ نفر

تصویر linq-generation-operators-empty-range-repeat_11108 عملگرهای تولید Empty، Range و Repeat - آموزش LINQ

عملگرهای تولید Empty، Range و Repeat

در این بخش از آموزش زبان LINQ، متدهای Empty، Range و Repeat را بررسی خواهیم کرد. این متدها برخلاف متدهای قبلی که به صورت Extension Method و برای IEnumerable و IQueryable تعریف شده بودند، به صورت استاتیک و در داخل کلاس Enumerable تعریف شده اند.

متد Empty

متد Empty همانطور که از اسم آن نیز مشخص است به منظور ایجاد یک مجموعه خالی استفاده می شود. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

خروجی مثال:

متد Range

متد Range یک مجموعه جدید در رنج مشخص شده ایجاد می کند. پارامتر اول اولین عنصر مجموعه را مشخص می کند و پارامتر دوم هم اندازه مجموعه را مشخص می کند. برای نمونه در مثال زیر یک مجموعه عددی که 10 عنصری که از 10 شروع می شود را تولید میکنیم:

خروجی مثال:

متد Repeat

متد Repeat یک مجموعه با اندازه مشخص شده و یک مقدار تکرار شده ایجاد می کند. پارامتر اول مقداری را که باید تکرار شود را مشخص می کند و پارارمتر دوم هم تعداد تکرار آن مقدار را مشخص می کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

خروجی مثال:

در مثال فوق ما یک مجموعه با اندازه 10 ایجاد کردیم که مقدار همه عناصر آن 10 است.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است