عملگرهای گروه بندی GroupBy و ToLookup – آموزش LINQ

  • دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰
  • بازدید ۱,۰۸۹ نفر

تصویر linq-grouping-operator-groupby-tolookup_11072 عملگرهای گروه بندی GroupBy و ToLookup - آموزش LINQ

عملگرهای گروه بندی GroupBy و ToLookup

در زبان کوئری نویسی LINQ عملگر GroupBy دقیقا همان کاری را انجام می دهد که در کوئری SQL انجام می دهد. عملگر گروه بندی عناصر را بر اساس کلید مشخص شده گروه بندی می کند. گروه های ایجاد شده شامل یک نوع خاص از مجموعه هستند که اینترفیس IGrouping<TKey, TElement> را پیاده‌سازی کرده اند. این نوع داده به منظور نمایش مجموعه ای از عناصر که کلید مشابه دارند استفاده می شود. در جدول زیر می توانید عملگرهای گروه بندی را مشاهده کنید.

عملگر

توضیحات

GroupByاین عملگر بر اساس کلید مشخص شده، گروه هایی از عناصر را باز می گرداند.
ToLookupاین عملگر مشابه عملگر GroupBy است با این تفاوت که GroupBy با تاخیر اجرا می شود ولی ToLookup فورا اجرا می شود.

عملگر GroupBy در سینتکس کوئری

در مثال زیر ما با استفاده از عملگر GroupBy دانش آموزان موجود در مجموعه را بر اساس سن گروه بندی می کنیم. در نتیجه دانش آموزانی که سن مشابه دارند در یک مجموعه قرار می گیرند:

خروجی مثال فوق:

عملگر GroupBy در سینتکس متد

در مثال زیر مجموعه دانش آموزان را با استفاده از متد افزودنی GroupBy و بر اساس سن گروه بندی کرده ایم:

خروجی مثال فوق:

عملگر ToLookup

عملگر ToLookup مشابه عملگر GroupBy است با این تفاوت که GroupBy با تاخیر اجرا می شود ولی ToLookup فورا اجرا می شود. همچنین این عملگر فقط در سینتکس متد قابل استفاده است.  مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است