عملگر پیوند GroupJoin – آموزش LINQ

تصویر linq-joining-operator-groupjoin_11076 عملگر پیوند GroupJoin - آموزش LINQ

عملگر پیوند GroupJoin

در بخش قبلی با عملگر Join آشنا شدیم. در این بخش عملگر GroupJoin در زبان کوئری نویسی LINQ را بررسی خواهیم کرد. این عملگر همان کار عملگر Join را انجام می دهد با این تفاوت که نتیجه بازگشتی به صورت گروهی از مجموعه ها است. این گروه بندی بر اساس کلیدی انجام می شود که به منظور پیوند دادن دو مجموعه مشخص شده است. ورودی های متد GroupJoin با متد Join یکسان است و همانطور که گفتیم فقط در خروجی تفاوت دارند. در زیر می توانید overload های مربوط به این متد را مشاهده کنید:

حال برای درک بهتر مثال بخش قبل را این بار با استفاده از متد GroupJoin پیاده‌سازی می کنیم. کلاس های مورد نیاز:

نحوه استفاده از متد GroupJoin:

خروجی مثال به شکل زیر خواهد بود:

متد GroupJoin در سینتکس کوئر

نحوه استفاده از عملگر GroupJoin در سینتکس کوئری کمی با سینتکس متد فرق دارد. در سینتکس کوئری باید مجموعه بیرونی، انتخاب کننده کلید و انتخاب کننده نتیجه مشخص شوند. کلمه کلیدی ‘on’ برای مشخص کردن کلید ها استفاده می شود که در آن مقداری که قبل از  equals قرار دارد، کلید بیرونی و مقداری که بعد equals قرار دارد، کلید درونی است. همچنین با استفاده از کلمه کلیدی into می توانیم مجموعه گروه بندی شده ایجاد کنیم. سینتکس کلی به شکل زیر است:

در مثال زیر ما همان کاری که در نمونه فوق انجام دادیم را با استفاده از سینتکس کوئری پیاده‌سازی میکنیم:

خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است