آموزش C

مباحث پایه زبان C

عملگرهای متفرقه در زبان C – آموزش زبان C

  • دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۸۲۰ نفر

تصویر misc-operators-in-c_3660 عملگرهای متفرقه در زبان C - آموزش زبان C

عملگرهای متفرقه در زبان C

در جدول زیر عملگرهای متفرقه در زبان C که پشتیبانی می شوند را مشاهده می کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
sizeof()اندازه نوع داده را برمی گرداندsizeof(int) مقدار 4 برمی گرداند
&آدرس یک متغیر را برمی گرداند&a;  آدرس واقعی یک متغیر را برمی گرداند
*اشاره به یک متغیر*a;  یک اشاره گر به نام ‘a’ به متغیر a ایجاد می کند
? :عبارت شرطیاگر شرط درست باشد ؟ مقدار X : در غیر این صورت Y

عملگر sizeof

عملگر sizeof د زبان C اندازه نوع داده را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر &

عملگر & در زبان C آدرس واقعی یک متغیر را باز میگرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر ? :

عملگر ? : در زبان C شبیه دستور if است و اگر شرط عبارت درست باشد مقدار اول و اگر نادرست باشد مقدار دوم رو بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است