مشخصات

زبان

C

بانک اطلاعاتی

فایل ها

c

۱۱,۰۰۰ تـــــومان

سورس تجزیه یک عدد به عوامل اول به زبان C

prime factors of a number in c 7957 تصویر

سورس تجزیه یک عدد به عوامل اول به زبان C

در این بخش سورس تجزیه یک عدد به عوامل اول به زبان C را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از نرم افزار DevC++ با زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، تصاویر و همچنین فیلمی از نحوه اجرا شدن پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

مجموعه اعداد اول، زیر مجموعه ای از اعداد طبیعی است که هر یک از اعضای آن فقط دو مقسوم علیه مثبت دارد (یکی از مقسوم علیه ها ۱ و دیگری خود عدد). مجموعه عدد اولی که عدد طبیعی m بر آن ها بخش پذیر باشد، عامل های اول m نامیده می شوند. هر عدد طبیعی بزرگ تراز ۱ را می توان به حاصلضرب عوامل اول تجزیه کرد. در این پروژه بعد از اجرا شدن برنامه، یک عدد از کاربر گرفته می شود و سپس برنامه آن را به عوامل اولش تجزیه کرده و در خروجی نمایش می دهد.

قسمت های از سورس کد

 


تصویر 1
باکس دانلود
شناسه:
۷۹۵۷
زبان:
C
فایل ها:
c
قیمت:
۱۱,۰۰۰ تـــــومان
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است