تقدم عملگرها در پایتون – آموزش Python

  • یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۳,۳۰۳ نفر

python operators precedence 3324 تصویر

تقدم عملگرها در پایتون

جدول زیر تقدم عملگرها در پایتون را از بالاترین تا کمترین تقدم نشان می دهد:

ردیفعملگر و توضیحات
۱

**

توان رسانی

۲

~ + –

متمم، جمع و تفریق یکانی (نام های متداول برای دو مورد آخر +@ و -@ می باشد)

۳

* / % //

ضرب، تقسیم، باقیمانده، تقسیم به کف

۴

+ –

جمع و تفریق

۵

>> <<

شیفت به راست و چپ

۶&

عملگر بیتی AND

۷

^ |

عملگر بیتی OR و عملگر معمولی OR

۸

<= < > >=

عملگرهای مقایسه

۹

<> == !=

عملگرهای برابری

۱۰

= %= /= //= -= += *= **=

عملگرهای انتساب

۱۱is is not

عملگرهای شناسایی

۱۲in not in

عملگرهای عضو

۱۳not or and

عملگرهای منطقی

تقدم عملگرها در زبان پایتون بر نحوه ارزیابی مقادیر تاثیر می گذارد. برای مثال نتیجه x = 7 + 3 * 2 برابر با ۱۳ خواهد بود، نه ۲۰٫ زیرا تقدم عملگر ضرب بالا تر از عملگر جمع می باشد. بنابراین ابتدا ۳ و ۲ با هم ضرب می شوند و سپس نتیحه ضرب آن ها با ۷ جمع می شود.

مثال

برای درک بهتر تقدم عملگرها، به مثال زیر توجه کنید:

امتحان کنید

خروجی:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است