نکات مفید در توسعه ReactJS – آموزش ReactJS

تصویر reactjs-best-practices_6199 نکات مفید در توسعه ReactJS - آموزش ReactJS

نکات مفید در توسعه ReactJS

در این فصل چند نمونه از روش ها و تکنیک های ReactJS را که در طول توسعه برنامه به ما کمک می کنند را بررسی خواهیم کرد.

  • State : تا حد امکان سعی کنید از state کم ترین استفاده را داشته باشید. این یک روش خوب برای کنترل state و ارسال آن به سایر کامپوننت ها است. هر گاه ما گروهی از کامپوننت ها را داشته باشیم که به داده های یکسانی نیاز داشته باشند، می توانیم داده ها را در یک container که state را نگه می دارد قرار دهیم. یکی از روش های مناسب برای مدیریت state در برنامه های React استفاده از الگوی Flux است.
  • PropTypes : بخش PropTypes همیشه باید تعریف شود. این موضوع باعث می شود تا راحت تر بتوانیم props ها موجود در برنامه را مدیریت کنیم. همچنین برای هر توسعه دهنده ای که بر روی یک پروژه مشابه کار می کند، مفید است.
  • Render : بیشتر منطق برنامه باید به متد render منتقل شود. همچنین باید سعی کنیم تا منطق موجود متدهای مربوط به چرخه حیات کامپوننت را به حداقل برسانیم و آن را به متد render انتقال دهیم. هر چقدر کمتر از state و props استفاده کنیم، کد برنامه ما تمیز تر خواهد بود.
  • Composition : تیم توسعه React پیشنهاد می کند تا از اصل مسئولیت واحد استفاده کنیم. به این معنی که هر کامپوننت فقط باید یک کار خاص را انجام دهد.
  • Higher Order Components (HOC) : در نسخه های قبلی ReactJS به منظور هندل کردن ویژگی های با قابلیت استفاده مجدد از mixins استفاده می شد. از آن جا که در نسخه های جدید تر mixins منسوخ شده است، می توانیم از HOC به جای آن استفاده کنیم.
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است