مثال هایی از LINQ – آموزش LINQ

  • چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
  • بازدید ۱,۱۸۳ نفر

تصویر sample-linq-queries_11139 مثال هایی از LINQ - آموزش LINQ

مثال هایی از LINQ

در این بخش از دو مجموعه Student و Standard که در زیر مشاهده می کنید، برای نوشتن کوئری LINQ استفاده خواهیم کرد:

Select چندگانه و عملگر Where

خروجی:

در مثال زیر کوئری ما یک Enumerable از شیء anonymous باز میگرداند که فقط شامل خاصیت StudentName است:

خروجی:

گروه بندی

در مثال زیر لیست دانش آموزان را توسط خاصیت StandardID گروه بندی می کنیم:

خروجی:

اگر به لیست تعریف شده در بالا توجه کنید متوجه می شوید که Ron هیچ StandardID ندارد به خاطر همین در گروه StandardID 0 قرار گرفته است (چون مقدار پیشفرض int صفر است). برای رفع این مورد می توانید از عملگر Where مانند نمونه زیر استفاده کنید:

خروجی:

Left Outer Join در LINQ

با استفاده از Left Outer Join می توانیم دانش آموزان را در هر استاندارد قرار دارند را نمایش دهیم:

خروجی:

مرتب‌سازی

در نمونه زیر لیست دانش آموزان به صورت صعودی و توسط خاصیت StandardID و Age مرتب می شود:

خروجی:

Inner Join در LINQ

خروجی:

کوئری تو در تو (Nested Query)

خروجی:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است