آموزش HTML

آموزش HTML5

فرم ها در HTML

  HTML5

   گرافیک در HTML

    رسانه ها در HTML

     API ها در HTML

      مثال های HTML

       مرجع HTML

        تگ های HTML

        تگ body در HTML – آموزش HTML

        tag body in html 1860 تگ body در HTML  آموزش HTML

        تگ body در HTML

        نحوه تعریف و استفاده از تگ body

        تگ <body> بدنه سند را مشخص می کند.

        عنصر <body> حاوی تمامی محتویات یک سند HTML است، مانند متن، لینک، تصاویر، جداول، لیست ها و غیره.

        مثال

        یک سند HTML ساده، با حداقل برچسب های مورد نیاز:

        امتحان کنید

        پشتیبانی مرورگر

        عنصرChromeEdgeFirefoxSafariOpera
        <body>YesYesYesYesYes

        تفاوت بین HTML 4.01 و HTML 5

        تمام صفات مربوط به لایه بندی در HTML 5 حذف شده است.

        صفات

        صفتمقدارتوضیحات
        alinkرنگدر HTML 5 پشتیبانی نمی شود.

        رنگ یک لینک فعال در یک سند را مشخص می کند.

        backgroundآدرسدر HTML 5 پشتیبانی نمی شود.

        یک تصویر پس زمینه را برای یک سند مشخص می کند.

        bgcolorرنگدر HTML 5 پشتیبانی نمی شود.

        رنگ پس زمینه سند را مشخص می کند.

        linkرنگدر HTML 5 پشتیبانی نمی شود.

        رنگ لینک های مشاهده نشده در یک سند را مشخص می کند.

        textرنگدر HTML 5 پشتیبانی نمی شود.

        رنگ متن را در یک سند مشخص می کند.

        vlinkرنگدر HTML 5 پشتیبانی نمی شود.

        رنگ لینک های بازدید شده در یک سند را مشخص می کند.

        صفات جهانی

        تگ <body> از صفات جهانی موجود در HTML نیز پشتیبانی می کند.

        صفات رویداد

        تگ <body> از صفات رویداد موجود در HTML نیز پشتیبانی می کند.

        تنظیمات پیش فرض CSS

        اکثر مرورگرها عنصر <body> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

        ثبت نظر
        ریفریش کنید!
        نظرات کاربران (۰ مورد)

        هیچ نظری ثبت نشده است