تگ br در HTML – آموزش HTML

  • دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۴۶۰ نفر

تصویر tag-br-in-html_1918 تگ br در HTML - آموزش HTML

تگ br در HTML

نحوه تعریف و استفاده از تگ br

تگ <br> برای شکستن خط در سند های HTML استفاده می شود. تگ <br> جزء تگ های خالی استبه همین دلیل تگ پایان ندارد.

مثال

نحوه استفاده از تگ <br> در اسناد HTML

امتحان کنید

پشتیبانی مرورگر

عنصرChromeEdgeFirefoxSafariOpera
<br>YesYesYesYesYes

نکات:

نکته: تگ <br> برای نوشتن آدرس ها یا اشعار مفید است.

توجه: از تگ <br> برای جدا کردن خطوط استفاده کنید نه پاراگراف ها.

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML 5

هیج تفاوتی وجود ندارد.

تفاوت بین  HTML و XHTML

در HTML تگ <br> تگ پایان ندارد اما در XHTML تگ <br> باید به درستی بسته شود. مانند: <br/>

صفات جهانی

تگ <br> از صفات جهانی موجود در HTML نیز پشتیبانی می کند.

صفات رویداد

تگ <br> از صفات رویداد موجود در HTML نیز پشتیبانی می کند.

تنظیمات پیش فرض CSS

به طور پیش فرض هیچ استایل CSS برای این عنصر <br> در نظر گرفته نشده است.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است