تگ img در HTML – آموزش HTML

  • چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۵۵۲ نفر

تصویر tag-img-in-html_1902 تگ img در HTML - آموزش HTML

تگ img در HTML

نحوه تعریف و استفاده تگ img

تگ <img> در اسناد HTML یک تصویر را در یک صفحه HTML تعریف می کند و مشخص کردن دو صفت src و alt برای عنصر <img> لازم است.

توجه: تصاویر به صورت فنی به یک صفحه HTML وارد نمی شوند، تصاویر به صفحات HTML متصل می شوند. برچسب <img> یک فضای نگهداری برای تصویر مرجع ایجاد می کند.

مثال

نحوه وارد کردن یک تصویر به سند:

امتحان کنید

پشتیبانی مرورگر

عنصرChromeEdgeFirefoxSafariOpera
<img>YesYesYesYesYes

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML 5

ویژگی های align، border، hspace و vspace در HTML5 پشتیبانی نمی شوند.

صفتمقدارتوضیحات
aligntop
bottom
middle
left
right
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

مشخص کردن تراز یک تصویر با توجه به عناصر اطراف

alttextمتن جایگزین برای یک تصویر را مشخص می کند
borderpixelsدر HTML5 پشتیبانی نمی شود

مقدار border را برای تصویر مشخص می کند

crossoriginanonymous
use-credentials
heightpixelsارتفاع تصویر را مشخص می کند
hspacepixelsدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.

فاصله فضای سفید در سمت چپ و راست تصویر را مشخص می کند

ismapismapیک تصویر را به عنوان یک image map سمت سرور مشخص می کند
longdescURLیک URL را برای شرح دقیق یک تصویر مشخص می کند
sizesاندازه تصاویر را برای طرح بندی صفحات مختلف تعیین می کند
srcURLآدرس یک تصویر را مشخص می کند
srcsetURLURL تصویر را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند
usemap#mapnameیک تصویر را به عنوان یک image map سمت کاربر مشخص می کند
vspacepixelsدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.

فاصله فضای سفید در سمت بالا و پایین تصویر را مشخص می کند

widthpixelsعرض تصویر را مشخص می کند

صفات جهانی

تگ <img> از صفات جهانی موجود در HTML نیز پشتیبانی می کند.

صفات رویداد

تگ <img> از صفات رویداد موجود در HTML نیز پشتیبانی می کند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگرها عنصر <img> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است