تگ pre در HTML – آموزش HTML

تصویر tag-pre-in-html_1938 تگ pre در HTML - آموزش HTML

تگ pre در HTML

نحوه تعریف و استفاده تک pre

تگ pre در HTML متن پیش فرمت شده را تعریف می کند. متن در عنصر <pre> در فونت ثابت (معمولا Courier) نمایش داده می شود و فضاهای خالی و خطوط را حفظ می کند.

مثال

متن پیش فرمت شده:

امتحان کنید

پشتیبانی مرورگر

عنصرChromeEdgeFirefoxSafariOpera
<pre>YesYesYesYesYes

نکته: هنگام نمایش متنی با فرمت غیر معمول یا یک نوع کد کامپیوتر، از عنصر <pre> استفاده کنید.

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML 5

صفت “width” در HTML 5 پشتیبانی نمی شود.

صفات

صفتمقدارتوضیحات
widthnumberدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.

حداکثر تعداد کاراکتر در هر خط را مشخص می کند

 صفات جهانی

تگ <pre> از صفات جهانی موجود در HTML نیز پشتیبانی می کند.

صفات رویداد

تگ <pre> از صفات رویداد موجود در HTML نیز پشتیبانی می کند.

تنظیمات پیش فرض CSS

اکثر مرورگرها عنصر <pre> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است