آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع concat شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript array concat 6885 تصویر

تابع concat شیء Array در TypeScript

تابع concat شیء Array در زبان تایپ اسکریپت مقادیر آرایه دوم را به انتهای مقادیر آرایه اول متصل می کنید و آن را به عنوان یک آرایه جدید باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • valueN: آرایه یا مقادیری که می خواهید به انتهای آرایه اضافه شوند.

 خروجی

آرایه جدید را باز میگرداند.

مثال:

 کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است