آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع every شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

  • شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۲۳۹ نفر

typescript array every 6888 تصویر

تابع every شیء Array در TypeScript

تابع every شیء Array در زبان تایپ اسکریپت اگر همه عناصر آرایه، تست مشخص شده را پاس کنند، مقدار true باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • callback: تابع تست کننده که هر کدام از عناصر آرایه با استفاده از آن تست می شوند.
  • thisObject: یک شیء برای استفاده به عنوان this در هنگام اجرای تابع callback.

 خروجی

اگر همه عناصر آرایه، تست مشخص شده را پاس کنند، مقدار true باز میگرداند.

مثال:

 کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است