آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع filter شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

  • شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۲۲۶ نفر

typescript array filter 6890 تصویر

تابع filter شیء Array در TypeScript

تابع filter شیء Array در زبان تایپ اسکریپت یک آرایه جدید با عناصری که از فیلتر مشخص شده عبور کرده اند، ایجاد و نتیجه را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • callback: تابع تست کننده که هر کدام از عناصر آرایه با استفاده از آن تست می شوند.
  • thisObject: یک شیء برای استفاده به عنوان this در هنگام اجرای تابع callback.

 خروجی

یک آرایه جدید با عناصری که از فیلتر مشخص شده عبور کرده اند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است