آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع forEach شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript array foreach 6892 تصویر

تابع forEach شیء Array در TypeScript

تابع forEach شیء Array در زبان تایپ اسکریپت یک تابع را به ازای هر یک از عناصر آرایه فراخوانی می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • callback: تابع تست کننده که به ازای هر کدام از عناصر آرایه فراخوانی می شود.
  • thisObject: یک شیء برای استفاده به عنوان this در هنگام اجرای تابع callback.

 خروجی

مقدار undefined را برمیگرداند.

مثال:

کد فوق بعد از کامپایل شدن:

خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است