آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع lastIndexOf شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

  • چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۳۷۴ نفر

typescript array lastindexof 6899 تصویر

تابع lastIndexOf شیء Array در TypeScript

تابع lastIndexOf شیء Array در زبان تایپ اسکریپت آخرین اندیس مقدار داده شده را اگر در میان عناصر آرایه موجود باشد، باز میگرداند. اگر آن مقدار را پیدا نکند مقدار -۱ باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • searchElement: عنصری که می خواهید در آرایه جستجو شود.
  • fromIndex: اندیسی که سرچ از آنجا شروع می شود (به صورت پیشفرض صفر است). اگر اندیس مشخص شده بزرگتر یا مساوی طول آرایه باشد، کل آرایه جستجو می شود و اگر اندیس مشخص شده منفی باشد شروع جستجو از انتهای آرایه خواهد بود.

 خروجی

آخرین اندیس عنصر پیدا شده را باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است