آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع pop شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

  • پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۳۶۵ نفر

typescript array pop 6925 تصویر

تابع pop شیء Array در TypeScript

تابع pop شیء Array در زبان تایپ اسکریپت آخرین عنصر آرایه را حذف می کند و مقدار آن عنصر را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

خروجی

مقدار عنصری که از انتهای آرایه حذف شده است.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است