آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع push شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

  • پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۳۵۸ نفر

typescript array push 6927 تصویر

تابع push شیء Array در TypeScript

تابع push شیء Array در زبان تایپ اسکریپت یک یا چند عنصر را به انتهای آرایه اضافه می کند و طول آرایه را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • element1, …, elementN: عناصری که به انتهای آرایه اضافه می شوند.

 خروجی

طول آرایه جدید را باز میگرداند.

مثال:

 کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است