آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع reverse شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

  • شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۷۳ نفر

typescript array reverse 6934 تصویر

تابع reverse شیء Array در TypeScript

تابع reverse شیء Array در زبان تایپ اسکریپت ترتیب قرار گیری عناصر آرایه را برعکس می کند. به عبارت دیگر اولین عنصر به آخرین عنصر و آخرین عنصر به اولین عنصر تبدیل می شود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

خروجی

آرایه برعکس شده را باز میگرداند.

مثال:

 کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است