آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع slice شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

تصویر typescript-array-slice_6938 تابع slice شیء Array در TypeScript - آموزش TypeScript

تابع slice شیء Array در TypeScript

تابع slice شیء Array در زبان تایپ اسکریپت یک بخشی از آرایه را استخراج کرده و باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

  • begin: اندیسی که استخراج کردن از آن شروع می شود (از صفر شروع می شود).
  • end: اندیسی که استخراج کردن تا آن ادامه می یابد (از صفر شروع می شود).

خروجی

آرایه استخراج شده بر اساس پارامترهای داده شده را باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است