آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع some شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript array some 6940 تصویر

تابع some شیء Array در TypeScript

تابع some شیء Array در زبان تایپ اسکریپت اگر حداقل یکی از مقادیر آرایه تست مشخص شده را پاس کند، مقدار true باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • callback: تابع تست کننده که هر کدام از عناصر آرایه با استفاده از آن تست می شوند.
  • thisObject: یک شیء برای استفاده به عنوان this در هنگام اجرای تابع callback.

خروجی

اگر حداقل یکی از مقادیر آرایه تست مشخص شده را پاس کند، مقدار true باز میگرداند در غیر این صورت مقدار بازگشتی false خواهد بود.

مثال:

 کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است