آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع splice شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

  • دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۶۷ نفر

typescript array splice 6945 تصویر

تابع splice شیء Array در TypeScript

تابع splice شیء Array در زبان تایپ اسکریپت محتوای یک آرایه را تغییر می دهد و ضمن حذف عناصر قدیمی، عناصر جدیدی را اضافه می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • index : اندیسی که تغییرات آرایه از آن شروع می شود.
  • howMany: یک عدد صحیح که تعداد عناصری که باید از آرایه قدیمی حذف شوند را نشان می دهد. اگر صفر باشد، هیچی عنصری حذف نمی شود.
  • element1, …, elementN: عناصری که به آرایه اضافه می شوند.

خروجی

آرایه استخراج شده بر اساس پارامترهای داده شده را باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است