آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع toString شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

  • دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۵۷ نفر

typescript array tostring 6947 تصویر

تابع toString شیء Array در TypeScript

تابع toString شیء Array در زبان تایپ اسکریپت یک رشته که نمایش رشته ای آرایه را نشان می دهد را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

خروجی

آرایه مشخص شده را به رشته تبدیل کرده و باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است