آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع unshift شیء Array در TypeScript – آموزش TypeScript

typescript array unshift 6949 تصویر

تابع unshift شیء Array در TypeScript

تابع unshift شیء Array در زبان تایپ اسکریپت یک یا چند عنصر را به ابتدای آرایه اضافه می کند و طول آرایه جدید را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی ها

  • element1, …, elementN: عناصری که به ابتدای آرایه اضافه می شوند.

خروجی

طول آرایه جدید را باز میگرداند (در مرورگر IE مقدار undefined باز میگرداند).

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است