آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

حلقه do while در زبان TypeScript – آموزش TypeScript

  • یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۸۵ نفر

تصویر typescript-do-while-loop_6557 حلقه do while در زبان TypeScript - آموزش TypeScript

حلقه do while در زبان TypeScript

حلقه do while مشابه حلقه while است با این تفاوت که دستورهای حلقه یک بار اجرا می شوند و سپس شرط حلقه بررسی می شود. به عبارت دیگر در اولین گام از اجرای حلقه هیچ شرطی بررسی نمی شود و همه دستورهای موجود در بلوک حلقه اجرا می شوند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به دستور do while در زبان Typescript را مشاهده کنید:

دیاگرام حلفه do while

تصویر typescript-do-while-loop_6557_1 حلقه do while در زبان TypeScript - آموزش TypeScript

مثال:

مثال زیر با استفاده از حلقه do while اعداد 10 تا 0 را چاپ می کند.

کد فوق بعد از کامپایل:

 خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است