آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

دستور if در زبان TypeScript – آموزش TypeScript

  • چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۶۳۱ نفر

تصویر typescript-if-statement_6540 دستور if در زبان TypeScript - آموزش TypeScript

دستور if در زبان TypeScript

دستور if یک یا چند شرط را قبل از اجرا شدن بلوکی از کدها ارزیابی می کند.

سینتکس دستور if

اگر نتیجه ارزیابی عبارت شرطی (boolean_expression) مقدار true باشد، بلوک کدی که داخل دستور if قرار دارد، اجرا می شود. اما اگر مقدار آن false باشد، اولین دستوری که بعد از بلوک دستور if قرار دارد، اجرا می شود.

دیاگرام دستور if

تصویر typescript-if-statement_6540_1 دستور if در زبان TypeScript - آموزش TypeScript

مثال :

کد فوق بعد از کامپایل:

خروجی برنامه بالا:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است