آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

اینترفیس ها در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

typescript interfaces 7220 تصویر

اینترفیس ها در زبان برنامه نویسی TypeScript

یک interface قرار داد سینتکسی است که باید توسط موجودیت هایی که از آن استفاده می کنند، پیاده‌سازی شود. به عبارت ساده‌تر اینترفیس چگونگی پیاده‌سازی یک موجودیت را مشخص می کند. اینترفیس برخلاف کلاس فقط شامل اعلان پراپرتی ها، متدها و رویداد ها است. وظیفه پیاده‌سازی و تعریف موارد تعریف شده در اینترفیس بر عهده کلاسی است که از آن مشتق شده است.

شیء زیر را در نظر بگیرید:

امضای شیء فوق می تواند به این شکل باشد:

 برای استفاده مجدد از این امضا برای شیء ها می توانیم آن را به صورت یک Interface تعریف کنیم.

اعلان اینترفیس

برای اعلان یک اینترفیس در زبان برنامه نویسی تایپ اسکریپت از کلمه کلیدی interface استفاده می کنیم. در زیر می توانید سینتکس مربوط به اعلان اینترفیس را مشاهده کنید:

مثال:

در مثال فوق ما یک رابط (Interface) به نام IPerson را اعلان کردیم و شیء های customer و employee این اینترفیس را پیاده‌سازی کرده اند.

زمانی کد فوق کامپایل شود، خروجی زیر را تولید خواهد کرد:

خروجی مثال:

از آنجا که interface در زبان برنامه جاوا اسکریپت وجود ندارد، در هنگام کامپایل نیز هیچ خروجی تولید نمی کند. تصویر زیر گویایی این موضوع است:

typescript interfaces 7220 1 تصویر

نوع Union و Interface

مثال زیر نحوه استفاده نوع Union و Interface را نشان می دهد:

کد فوق بعد از کامپایل شدن:

خروجی مثال:

اینترفیس ها و آرایه ها

مثال زیر نحوه تعریف و استفاده از آرایه در اینترفیس را نشان می دهد. اندیس آرایه می تواند از نوع رشته یا عددی باشد.

اینترفیس ها و ارث بری

در زبان برنامه نویسی TypeScript یک اینترفیس می تواند از یک یا چند اینترفیس دیگر ارث بری کند.

سینتکس ارث بری ساده:

سینتکس ارث بری چندگانه:

مثال (ارث بری ساده):

کد فوق بعد از کامپایل شدن:

خروجی مثال:

مثال (ارث بری چندگانه):

کد فوق بعد از کامپایل شدن:

خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است