آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع toExponential در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۳۰ نفر

typescript number toexponential 6702 تصویر

تابع toExponential() در زبان برنامه نویسی TypeScript

تابع toExponential در زبان برنامه نویسی TypeScript که مربوط به شیء Number است برای نمایش یک عدد به صورت نماد علمی استفاده می شود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

fractionDigits: عددی که میخواهید به نماد علمی تبدیل کنید.

خروجی

عدد داده شده را به نماد علمی تبدیل کرده و باز میگرداند.

مثال:

کد تولید شده بعد از کامپایل برابر با کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است