آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع toFixed در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۶۰ نفر

typescript number tofixed 6705 تصویر

تابع toFixed در زبان برنامه نویسی TypeScript

تابع toFixed در زبان برنامه نویسی TypeScript عدد را با توجه به تعداد رقم اعشار داده شده فرمت بندی می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

digits: تعداد اعداد اعشاری که میخواهید بعد از علامت اعشار نمایش داده شود.

خروجی

خروجی تابع یک عدد اعشاری با توجه به تعداد ارقام اعشاری مشخص شده در پارامتر ورودی خواهد بود.

مثال

کد کامپایل شده معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است