آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع toLocaleString در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۶۹۳ نفر

تصویر typescript-number-tolocalestring_6707 تابع toLocaleString در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

تابع toLocaleString در زبان برنامه نویسی TypeScript

تابع toLocaleString در زبان برنامه نویسی TypeScript مقدار موجود در شیء Number را با استفاده از تنظیمات مرورگر  به رشته قابل خواندن برای انسان تبدیل می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

خروجی

عدد موجود در شیء Number را به صورت رشته قابل خواندن برای انسان باز میگرداند.

مثال:

کد کامپایل شده معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است