آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع toPrecision در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

تصویر typescript-number-toprecision_6709 تابع toPrecision در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

تابع toPrecision در زبان برنامه نویسی TypeScript

تابع toPrecision در زبان برنامه نویسی TypeScript میزان دقت یک عدد را تنظیم می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

precision: میزان دقتی که میخواهید بر روی عدد اعمال شود. اگر خالی باشد، خود عدد را باز میگرداند.

خروجی

خروجی تابع عددی است که میزان دقت آن با توجه به پارامتر ورودی تنظیم شده و به صورت ممیز ثابت یا نماد علمی نشان داده می شود.

مثال:

 کد کامپایل شده معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است