آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع toString در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۴۷۲ نفر

typescript number tostring 6711 تصویر

تابع toString در زبان برنامه نویسی TypeScript

تابع toString در زبان برنامه نویسی TypeScript مقدار موجود در شیء Number را به رشته تبدیل می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

radix: یک عدد بین ۲ تا ۳۲ است که مبنای عدد را مشخص می کند.

خروجی

خروجی تابع عددی است که با توجه به مبنای مشخص شده به رشته تبدیل شده است.

مثال

کد کامپایل شده معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است