آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع valueOf در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۹۱ نفر

تصویر typescript-number-valueof_6713 تابع valueOf در زبان برنامه نویسی TypeScript - آموزش TypeScript

تابع valueOf در زبان برنامه نویسی TypeScript

تابع valueOf در زبان برنامه نویسی TypeScript که مربوط به شیء Number است، مقدار با ارزش عدد موجود در شیء Number را باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

خروجی

خروجی تابع مقدار با ارزش موجود در شیء Number مشخص شده است.

مثال

 کد کامپایل شده معادل کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است