آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

اعداد در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۵۷۹ نفر

typescript numbers 6698 تصویر

اعداد در زبان برنامه نویسی TypeScript

زبان برنامه نویسی TypeScript مانند زبان جاوا اسکریپت از اعداد به صورت یک شیء Number پشتیبانی می کند. شیء Number به عنوان ظرفی برای نگهداری و دستکاری اعداد عمل می کند. در زیر سینتکس مربوط به شیء Number را مشاهده می کنید:

اگر یک مقدار غیر عدد (مثلا hello) به سازنده Number ارسال شود، مقدار بازگشتی آن برابر با NaN (Not–a–Number) خواهد بود. جدول زیر برخی از خاصیت های مربوط به شیء Number را نشان می دهد:

ردیف

توضیحات

۱

MAX_VALUE

بیشترین مقداری که شیء Number می تواند در خود نگه دارد (۱٫۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۱۵۷E+308).

۲

MIN_VALUE

کمترین مقداری که شیء Number می تواند در خود نگه دارد (۵E-324).

۳

NaN

به این معنی است که مقدار موجود یک عدد نیست.

۴

NEGATIVE_INFINITY

یک مقدار که از MIN_VALUE کمتر است.

۵

POSITIVE_INFINITY

یک مقدار که از MAX_VALUE بیشتر است.

۶

prototype

یک پراپرتی استاتیک مربوط به شیء Number است که برای اختصاص یک پراپرتی یا متد جدید به شیء Number در سند فعلی استفاده می شود.

۷

constructor

تابعی که شیء فعلی را ایجاد کرده است را باز میگرداند.

مثال:

کد فوق بعد از کامپایل برابر خودش خواهد بود. خروجی مثال:

مثال NaN:

کد فوق بعد از کامپایل برابر خودش خواهد بود. خروجی مثال:

مثال prototype:

کد فوق بعد از کامپایل:

خروجی مثال:

متدهای شیء Number

در جدول زیر می توانید برخی از متدهای پر استفاده شیء Number را مشاهده کنید:

ردیف

توضیحات

۱

toExponential()

برای نمایش یک عدد به صورت نماد علمی استفاده می شود.

۲

toFixed()

عدد را با توجه به تعداد رقم اعشار داده شده فرمت بندی می کند.

۳

toLocaleString()

عدد فعلی را به یک رشته محلی (با توجه به تنظیمات مرورگر) تبدیل می کند.

۴

toPrecision()

تعداد کل ارقام قابل نمایش را مشخص می کند.

۵

toString()

عدد فعلی را به رشته تبدیل می کند.

۶

valueOf()

مقدار با ارزش عدد موجود در شیء Number را باز میگرداند.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است