آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

اشیاء در زبان برنامه نویسی TypeScript – آموزش TypeScript

  • چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹
  • بازدید ۲۰۲ نفر

typescript objects 7227 تصویر

اشیاء در زبان برنامه نویسی TypeScript

یک شیء نمونه ای است که شامل مجموعه ای از مقادیر  key/value است. مقدار یک key می تواند شامل یک رشته، عدد، تابع، آرایه و سایر اشیاء باشد. در سینتکس مربوط به یک شیء را مشاهده می کنید:

مثال:

کد کامپایل شده مشابه کد فوق خواهد بود. خروجی مثال:

قالب نوع در TypeScript

شیء زیر را در نظر بگیرید:

حال فرض کنید می خواهید یک مقدار جدید به شیء اضافه کنید. اگر از جاوا اسکریپت استفاده می کردید، این کار به راحتی امکان‌پذیر بود. برای مثال در JavaScript می توانیم یک تابع را مانند نمونه زیر به یک شیء اضافه کنیم:

اما اگر از این روش در زبان TypeScript استفاده کنید، با خطای کامپایلر رو به رو خواهید شد. زیر در تایپ اسکریت اشیاء باید یک قالب نوع داشته باشند. برای انجام عملیات فوق می توانید به شکل زیر عمل کنید:

کد کامپایل شده مشابه کد فوق خواهد بود. خروحی مثال:

اشیاء به عنوان پارامتر تابع

شما همچنین می توانید یک شیء را به عنوان پارامتر به یک تابع ارسال کنید. مثال:

کد فوق بعد از کامپایل شدن:

خروجی مثال:

اشیاء Anonymous

شما می توانید یک شیء ناشناس (Anonymous) را به عنوان پارامتر یک تابع ارسال کنید. مثال:

کد فوق بعد از کامپایل شدن:

خروجی مثال:

Duck-typing در تایپ اسکریپت

duck-typing به این معنا است که اگر دو شیء مشخصات یکسانی داشته باشند، هم نوع در نظر گرفته می شوند.  برای درک بهتر مفهوم duck-typing به عبارت زیر توجه کنید:

“وقتی پرنده ای را می بینم که مانند یک اردک راه می رود، مانند یک اردک شنا می کند و صدایش مانند اردک است، پس آن پرنده را اردک می نامیم.”

مثال زیر نشان می دهد که ما می توانیم شیء که به صورت مستقیم یک اینترفیس را پیاده‌سازی نکرده است، اما شامل تمام موارد مورد نیاز است را به عنوان پارامتر به تابع ارسال کنیم:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است