آموزش TypeScript

مباحث پایه TypeScript

تابع charCodeAt شیء String در TypeScript – آموزش TypeScript

  • پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹
  • بازدید ۴۱۴ نفر

typescript string charcodeat 6731 تصویر

تابع charCodeAt شیء String در TypeScript

تابع charCodeAt شیء String در زبان تایپ اسکریپت معادل کد اسکی کاراکتری که در اندیس مشخص شده قرار دارد را به عنوان خروجی باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

ورودی

index: یک عدد بین ۰ تا یک واحد کمتر از طول رشته. اگر مشخص نشود، مقدار صفر در نظر گرفته می شود.

خروجی

معادل کد اسکی کاراکتر موجود در اندیس مشخص شده. اگر اندیس مشخص شده در رنج طول رشته نباشد، مقدار NaN را باز میگرداند.

مثال

کد کامپایل شده معادل کد فوق است. خروحی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است